Single image Single mobile image

VISS SĀKAS PIE RAŽOTĀJA

Rimi ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, Rimi cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota jeb ražošanas vietas līdz veikala plauktam. Pārliecinošākais veids, kā to nodrošināt, ir ieviest un sertificēt uzņēmuma kvalitātes un nekaitīguma sistēmu pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem.

Rimi veic rūpīgu piegādātāju atlasi, ņemot vērā noteiktus kvalitātes, sociālos un vides aspektus. Visas būtiskās prasības, kas ražotājiem jāievēro, ir detalizēti apkopotas Ilgtspējas pielikumā. Tas tiek parakstīts ar katru uzņēmumu, kas kļūst par Rimi piegādātāju. Tādējādi piegādātājs apliecina, ka ir gatavs noteiktās prasības ievērot.

KO RIMI PRASA NO PIEGĀDĀTĀJA?

Lai ražotājs kļūtu par Rimi piegādātāju, uzņēmumā ir jābūt ieviestai un sertificētai nekaitīguma un kvalitātes vadības sistēmai pēc kāda no starptautiski atzītiem standartiem. Tas ir atkarīgs no preču grupas, ko uzņēmums ražo. Piemēram, pārtikas pārstrādes uzņēmumos jābūt ieviestai un sertificētai sistēmai pēc kāda no Global Food Safety Initiative (GFSI) atzītajiem standartiem, ko apzīmē ar BRC, IFS un citiem saīsinājumiem. Augļu un dārzeņu audzētājiem jābūt sertificētiem pēc GlobalGAP standarta, nepārtikas preču ražotājiem – pēc ISO 9001, BRCCP vai IFS standartiem, kosmētikas produktu ražotājiem akceptējams ir arī ISO 22716 utt. Ļoti mazu un vietējo ražotāju gadījumā var tikt pieļauti izņēmumi, bet šādā gadījumā Rimi veic kvalitātes auditu pēc Rimi standarta, lai izvērtētu uzņēmuma atbilstību un piemērotību. Īpaši rūpīgi šo prasību ievērošanai tiek sekots līdzi gadījumā, ja produkts nes Rimi vārdu.

Rimi ir svarīgi, lai preces, kas tiek piedāvātas pircējiem, tiek ražotas ētiski un sociāli atbildīgā veidā atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijām. Piegādātājiem ir jāievieš tāda vadības sistēma, kas nodrošina atbilstību valsts likumdošanas un regulējošajām prasībām. Rimi iesaka piegādātājiem pārskatīt savas politikas saskaņā ar Komercdarbības sociālās atbilstības iniciatīvu, cenšoties panākt sertifikāciju saskaņā ar SA 8000 vai citām līdzvērtīgām uzraudzības un sertifikācijas sistēmām.

Rimi ir būtiski, lai ražotāji būtu atbildīgi arī pret apkārtējo vidi. Rimi sagaida, ka ražošanas uzņēmumā ir ieviesta un, vēlams, arī sertificēta vides pārvaldības sistēma, lai atbildīgi tiktu izmantoti energoresursi, ūdens un dažādas ķīmiskās vielas, lai būtu definēti vides politikas mērķi, lai regulāri tiktu novērtēta iespējamā ietekme uz vidi. 

Piegādātājiem jānodrošina, lai produkti, kam ir būtiska ietekme uz vidi, piemēram, soja un palmu eļļa, būtu iegūti no ilgtspējīgas lauksaimniecības. Rimi aicina ražotājus pēc iespējas samazināt pesticīdu lietošanu. Piegādātājiem jānodrošina, lai mežsaimniecības izejvielas būtu iegūtas no ilgtspējīgi audzētiem mežiem. Savukārt attiecībā uz zivsaimniecības produktiem piegādātājiem ir jānodrošina, ka zivis ir no kvotu, izcelsmes valsts, apjoma, zvejniecības aprīkojuma un prakses ziņā likumīgiem lomiem.

Rimi ir būtiska arī dzīvnieku labturība. Tādēļ piegādātājiem ir jānodrošina, ka:

 • dzīvniekus tur labos apstākļos un aizsargā pret nevēlamām ciešanām un slimībām;
 • dzīvniekus audzē un tur dzīvniekiem nekaitīgā vidē, kas veicina to veselību un dabisko uzvedību;
 • dzīvnieki saņem atbilstošu aprūpi un uzmanību.

Ražotnēs vēlams izmantot trešās puses sertificētu sistēmu, lai nodrošinātu pieņemamu dzīvnieku labturību. Rimi nepieļauj, ka lopkopībā profilaktiskos nolūkos tiktu izmantotas antibiotikas un/vai hormoni.

Lai piegādātāju atlase Rimi noritētu konstruktīvi, atbildīgi un pārskatāmi, Rimi Iepirkumu departamentā kopš 2015. gada ir ieviesta un sertificēta kvalitātes un vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartu prasībām. Iepazīsties šeit. 

RAŽOTĀJA STĀSTS

Jebkura produkta ceļš pie klienta sākas no ražotāja. Kā ražotājs var nodrošināt nepieciešamās kvalitātes prasības un kā tiek ražoti augstākās kvalitātes produkti, pastāstīs AS “Lazdonas piensaimnieks” pārdošanas daļas vadītājs Jurijs Ščitovs.

KVALITĀTES KONTROLE RIMI NOLIKTAVĀ

Rimi loģistikas centrs ir modernākā noliktava Baltijā, un tā platība ir 74 000 kvadrātmetru. Noliktavas plauktu sistēmas augstums ir 11 metru, nodrošinot vietu vairāk nekā 53 000 palešu. Noliktavā ir ieviesti arī vairāki ilgtspējīgi risinājumi – DALI sistēmas vadīts LED apgaismojums,  CO2 dzesēšanas sistēma, adiabātiskā dzesēšana sauso produktu noliktavā un mūsdienīga ēkas vadības sistēma.

Rimi loģistikas centrā nodrošina:

 • preču pieņemšanu,
 • preču uzglabāšanu,
 • preču komplektāciju,
 • taras atgriešanu no veikaliem,
 • taras uzglabāšanu.

Preču pieņemšanas brīdī noliktavā pārbauda:

 • preču daudzumu,
 • svaru,
 • derīguma termiņu,
 • marķējuma atbilstību,
 • atbilstību temperatūras prasībām,
 • ziediem – ziedu pases,
 • preču iepakojuma atbilstību,
 • vai iepakojums nav bojāts piegādes laikā.

Lai nodrošinātu ātrāku preču saņemšanu un piegādi veikaliem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ir palielināts iekraušanas piestātņu  skaits – šobrīd preces vienlaikus var iekraut 124 punktos.

Visiem augļiem un dārzeņiem, zivīm, jūras veltēm, kā arī ziediem preču pieņemšanas brīdī tiek veikta padziļināta kvalitātes pārbaude. Kopumā kvalitātes kontroles komanda ik dienas strādā ar vairāk nekā 70 dažādu instrukciju.

Kādi ir galvenie kvalitātes standarti noliktavā?

Ja visi iepriekš minētie kritēriji ir atbilstoši, prece nonāk noliktavas krājumos un tiek izvietota komplektācijas zonās atbilstoši FIFO standartiem. Tālāk tiek veikta preču komplektācija veikaliem, ievērojot pārtikas drošības standartus.

Visas Rimi noliktavas strādā atbilstoši BRC GS for Storage & Distribution standartam, kas ietver arī pārtikas drošības prasības HACCP. Kamēr prece atrodas noliktavā, mēs rūpīgi sekojam līdzi preces svaigumam. Balstoties uz preces pieņemšanas datumu un produkta specifikāciju, katru dienu tiek veikta preču pārbaude krājumos esošajiem augļiem un dārzeņiem, jo ir svarīgi sekot līdzi uzglabāšanas prasībām – temperatūrai un uzglabāšanas ilgumam. Piemēram, tomātiem tiek veikta gatavības un kvalitātes pārbaude, pārliecinoties, ka tomātos nav izveidojušies bojājumi vai pelējums.

PRODUKTU CEĻŠ UZ RIMI VEIKALIEM

Katru dienu Rimi noliktavā ienāk un uz veikaliem aizceļo tūkstošiem preču. Vidēji katru dienu tiek pieņemti vairāk nekā 400 piegādātāju pasūtījumi, teju 7000 dažādu preču un vairāk nekā 4300 palešu.

Katru dienu noliktavā sakomplektē vidēji vairāk nekā 200 000 iepakojumu vienību, kuras tālāk ceļo uz veikaliem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

RŪPES PAR KVALITĀTI RIMI VEIKALOS

Mēs rūpējamies, lai pircējiem vienmēr būtu pieejama svaiga produkcija. Rimi veikalos katru dienu tiek cepta svaiga maize un konditorejas izstrādājumi, tāpat Rimi virtuvē rosās pavāri, lai pircējiem būtu pieejamas dažādas gatavās maltītes, piemēram, salāti, suši, uzkodu plates un citi gardumi.

Augļu un dārzeņu piegādes veikaliem notiek katru dienu, un šīs nodaļas darbinieki veic augļu un dārzeņu kvalitātes kontroli, pārbaudot vizuālo izskatu, derīguma termiņu un piegādes temperatūru, lai pircēju groziņos nonāktu tikai augstākajiem standartiem atbilstoši produkti. Piemēram, maizes nodaļā derīguma termiņš katru dienu tiek pārbaudīts visiem kukulīšiem. Lai atvieglotu svaigās pārtikas un iepakotās pārtikas derīguma termiņu pārbaudi, veikalu darbinieki lieto rokas skeneri ar īpašu aplikāciju.

PRODUKTA CEĻŠ NO VEIKALA LĪDZ PIRCĒJA MĀJĀM

Lai saglabātu preces kvalitāti, ir svarīgi ievērot, kā produkti tiek nogādāti no veikala līdz pircēja mājām.

Daži praktiski ieteikumi:

 • Izvēlies svaigus produktus, kurus varēsi paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros.
 • Ja tev vai taviem tuvajiem ir alerģijas, paskaties, vai produkts nesatur alergēnus – tie ir izcelti sastāvdaļu aprakstā.
 • Pēc iespējas saīsini produktu ceļu līdz mājām.
 • Iepērkoties groziņā smagākās preces liec apakšā un tādu pašu principu ievēro, liekot preces iepirkuma maisiņā.

 • Izvēlies piemērotu iepakojuma veidu, lai pirkumus droši nogādātu mājās. Varbūt smagākiem produktiem ir vērts izmantot izturīgāku auduma, nevis papīra maisiņu? Ar Rimi iepakojuma veidiem iepazīsties ŠEIT.
 • Produktus, kuriem nepieciešama īpaša, zema uzglabāšanas temperatūra, iepirkumu maisiņā liec kopā ar saldētiem produktiem – tie nodrošinās dzesēšanu.
 • Saglabā pirkuma čeku, lai nepieciešamības gadījumā pierādītu pirkuma faktu.

RIMI E-VEIKALA KVALITĀTES PRINCIPI

Lai e-veikalā pasūtītās preces saglabātu kvalitāti arī ceļā līdz pircēja mājām, papildus jau iepriekš Rimi noliktavā un veikalā veiktajām kvalitātes pārbaudēm mēs rūpīgi sekojam līdzi arī e-veikala piegādes principiem. Piemēram, kad pasūtījums veikalā ir nokomplektēts, to uzglabā preces uzglabāšanas nosacījumiem atbilstošas temperatūras telpās. Arī preču piegāde notiek ar speciāli aprīkotu kravas transportu, lai, piemēram, saldējums tiktu piegādāts tik auksts kā no saldētavas, savukārt gatavie salāti būtu atdzesēti.

Rimi piegādēs preču komplektēšanai tiek izmantoti tikai papīra maisiņi, kas nodrošina gan rūpes par vidi, gan preču nošķiršanu un to kvalitāti. Piemēram, kartupeļi tiek iepakoti papīra maisiņā, lai nenosmērētu citus produktus.

Veicot pasūtījumu e-veikalā, sistēma seko līdzi preču derīguma termiņiem: ja konkrētajam produktam tas drīz beidzas, sistēma piedāvā to aizvietot ar citu preci, kam derīguma termiņš ir garāks.

Pirkuma saņemšanas brīdī pircējs var veikt pārbaudi un neatbilstību gadījumā atteikties no tā, saņemot atpakaļ pirkuma summu. To pašu pircējs var izdarīt arī vēlāk, ja preces neatbilstība konstatēta pēc preču pieņemšanas. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Rimi klientu servisu pa e-pastu info.lv@rimibaltic.com vai bezmaksas tālruni 80000180, lai kopīgi rastu vislabāko risinājumu.