Lietotājs

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja apmeklējat mūsu vietnes, izmantojat mūsu mobilo lietotni.

Rimi mobilās aplikācijas privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā esam aprakstījuši, kā un kur mēs apstrādājam personas datus mūsu mobilo lietojumprogrammu lietošanas kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

  Pārvaldiet mobilās lietojumprogrammas lietošanu!

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu, ka Jūs varat izmantot mūsu mobilās lietojumprogrammu un visu mobilo lietojumprogrammu funkcionalitāti. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ko mums sniedzāt, iespējojot funkcijas, kas mums pieprasa apstrādāt personas datus, lai Jūs varētu izmantot konkrētas mobilās lietojumprogrammas funkcionalitāti, piemēram, noteikt savu atrašanās vietu, skenēt svītrkodu, nosūtīt iepirkumu sarakstu draugam, izslēgt no produktu saraksta īpašas sastāvdaļas vai produktus, palikt lojalitātes programmas profilā u. c.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Atrašanās vietas dati

  Informācija par izvēlēto veikalu

  Jūsu saglabātās receptes

  Saraksts ar produktiem/sastāvdaļām, no kā izvairīties

  Piekļuve kamerai

  Priekšrocības

  Iepirkšanās saraksta vienības

  Saņēmēja e-pasta vai tālruņa numurs, kurš saņēma iepirkumu sarakstu

  Lai izpildītu līgumu ar jums

  30 dienas pēc pēdējās lietotnes lietošanas

  Saņēmēja e-pasta vai tālruņa numurs, kurš saņēma iepirkumu sarakstu – 3 dienas pēc tam, kad tika nosūtīts saraksts

   

  Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mums ir speciāli algoritmi, kas analizē Jūsu sniegtos personas datus un izvēles. Mūsu veiktās darbības Jums nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi.

  Piemēram, mēs izņemam produktus no produktu saraksta, kas satur sastāvdaļas, par kurām esat norādījis, ka vēlaties no tām izvairīties. Mēs arī nerādām jums receptes, kas satur šīs sastāvdaļas vai produktus.

  Ja nevēlaties būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, Jūs nevarat lietot mūsu mobilo lietojumprogrammu.

  Mēs arī apstrādājam informāciju par to, kā Jūs mijiedarbojaties ar mobilajām lietojumprogrammām.

   

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  Pierakstieties, kad piekļūstat mobilajām lietojumprogrammām, veicat izmaiņas datos vai veicat citas darbības mobilajā lietojumprogrammā. Mūsu likumīgās intereses

   

   

   

  Pārvaldīt dalību Mans Rimi lojalitātes programmā

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. Ja Jūs izmantojat mūsu mobilo lietojumprogrammu ar Mans Rimi lojalitātes kontu, personas datu apstrādei tiek piemērotas dotās piekrišanas un nosacījumi, kas piemērojami lojalitātes karšu lietotājiem. Informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu, atrodama vietnēs www.rimi.lv/mans-rimi-lv Latvijai, www.rimi.lt/mano-rimi-lt Lietuvai, www.rimi.ee/sinurimi Igaunijai.

  Statistiskie, analītiskie un tirgus izpētes mērķi

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku par uzraudzību, novērtējumu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu.

   

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Informācija par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mobilajām lietojumprogrammām.

  Ierīces tips, operētājsistēmas un versijas
  Datu apstrāde nepieciešama, lai ievērotu mūsu likumīgo interesi, sastādot ziņojumus un statistiku papildu pasākumiem un mūsu pakalpojumu novērtēšanai. 38 mēneši
 • No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

  No Jums

  Mēs ievācam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad norādāt sastāvdaļas, no kurām jāizvairās, ļaujot mums piekļūt atrašanās vietas datiem, atjauninot datus Mans Rimi kontā.

  Mans Rimi lojalitātes programma

  Kad Jūs piesakāties savā Mans Rimi lojalitātes kontā, mēs rādām datus, ko esat sniedzis un ko mēs apstrādājam Mans Rimi lojalitātes programmā.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, nodrošina, lai mūsu mobilās lietojumprogrammas strādātu pareizi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Tiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur mēs apstrādāja Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Visi dati, kurus mēs apstrādājam, lai pārvaldītu mobilās lietojumprogrammas izmantošanu, tiek uzglabāti 30 dienas pēc pēdējās lietojumprogrammas lietošanas. Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, analītiskiem un tirgus izpētes mērķiem, tiek glabāti 38 mēnešus.

  Jebkurā gadījumā visi no jums iegūtie personas dati netiek uzglabāti ilgāk par 30 dienām pēc tam, kad pārtraucat lietot mobilās lietojumprogrammas, izņemot tos personas datus, kas tika saņemti no jums saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu, tie tiek glabāti tādu periodu, kā aprakstīts Mans Rimi lojalitātes programmas konfidencialitātes politikā.

 • Jūsu tiesības

  Likumi par datu aizsardzību piešķir Jums vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav mērķis identificēt Jūs, ja vien neesat pieteicies savā Mans Rimi lojalitātes kontā.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat jebkurā laikā pieteikties Mans Rimi lojalitātes kontā mobilajā lietojumprogrammā, lai redzētu noteiktu informāciju, kas mums ir pieejama.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums. Jūs varat atjaunināt informāciju par sevi, piesakoties Mans Rimi lojalitātes kontā mobilajā lietojumprogrammā. Visus savus pārējos personas datus Mans Rimi lojalitātes programmas ietvaros Jūs varat atjaunināt, kā aprakstīts Mans Rimi lojalitātes programmas konfidencialitātes politikā.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šī tiesība ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

 • No 2018. gada 25. maija Jums ir arī turpmāk minētās tiesības.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, Reģ. Nr. 40003053029,

  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

  Tālruņa numurs: + 371 67045409

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

  Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.