Fokuss uz privātās preču zīmes produktiem

Korporatīvo zīmolu pārtikas produktu piegādātājiem jābūt sertificētiem atbilstoši apstiprinātajiem standartiem vai atbilstoši citai ekvivalentai mūsu atzītai uzraudzības vai sertifikācijas sistēmai
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai 80% no mūsu privātās preču zīmes piegādātājiem būtu kvalitātes sertifikāts. 
Visiem produktiem ir jābūt drošiem un pieņemamiem vides un ētiskā ziņā, ar atbilstošu derīguma termiņu, kā arī jāatbilst apstiprinātām marķēšanas sistēmām.