Kvalitātes pārbaude veikalos un noliktavā

Veikalu un loģistikas darbībās tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes un vides aizsardzības prasībām.
Iepirkumi, loģistika un veikalu darbība noris saskaņā ar ICA pieņemtajām kvalitātes un vides
uzraudzības un/vai sertifikācijas sistēmām un standartiem.
Kvalitātes un vides vadības sistēmas ir mūsu loģistikas sistēmu pamatā.