Piegādātāju izvēle

Kopš 2014. gada beigām slēdzot iepirkuma līgumus ar piegādātājiem, tie ir papildināti ar pielikumu par ilgtspēju. 
Tās nosaka, kādas vadlīnijas jāievēro kvalitātes, vides, veselības un sociālās atbildības jomā.