Ilgtspējīga darbība

Rimi Latvia ir uzņēmums, kas ievēro labas biznesa prakses vadlīnijas, tās ir katra lēmuma pamatā.  Šīs vērtības apkopotas Rimi Ilgtspējas politikā un saistītas ar uzņēmuma sociālo atbilstību, produktu drošību un kvalitāti, cilvēka veselību, vidi, preču iepakojumu un tā ilgtspēju.  Rimi cenšas iegūt piegādātāju un ražotāju atbalstu šīm aktivitātēm, tādējādi kopš 2014. gada beigām iepirkuma līgumus papildinot ar pielikumu par ilgtspēju.