Simboli uz pārtikas produktu iepakojumiem

Strauji pieaug sabiedrības pieprasījums pēc informācijas, kas saistīta ar dažādām no pārtikas patēriņa izrietošām sekām, tostarp ietekmi uz vidi, dzīvnieku labklājību un darba apstākļiem attīstības valstīs. Dažreiz šāda veida informācija parādās uz pārtikas un dzērienu iepakojuma etiķešu un logotipu formā. Šie vides aizsardzības un ētiskie marķējumi cenšas mudināt cilvēkus izdarīt sabiedrībai lietderīgu izvēli (piemēram, videi draudzīga izvēle un/vai izvēle ar ētisku dimensiju). Šeit atradīsiet simbolus, kas kalpo kā noderīga vadlīnija atbildīgai produktu izvēlei to ilgtspējas jomās.