Mans Rimi lojalitātes programmas privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā esam aprakstījuši, kā un kur mēs apstrādājam personas datus mūsu lojalitātes programmas kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ
  • Lai administrētu reģistrāciju

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Mans Rimi lojalitātes programmā. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt Jūs Mans Rimi lojalitātes programmā. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds

   Dzimšanas datums

   Dzimums

   Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

   Pilsēta

   Pasta indekss

   Jūsu piekrišana Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

   Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju,  Jums ir nepieciešams sazināties ar Klientu servisa centru.
   Reģistrējoties Mans Rimi lojalitātes programmai, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja esat sniedzis neprecīzus datus,Jums nekavējoties tie ir jāizlabo.

  • Lai administrētu dalību

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā, piemēram, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai  Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta, nomainītu Jūsu veco Mans Rimi karti ( ja tā nozaudēta, nedarbojas utt.) pret jaunu, lai Jūs varētu izveidot vai piekļūt Mans Rimi profilam, lai sazinātos ar Jums gadījumos, kad esat aizmirsis savus pirkumus, aizmirsis savu naudas maku vai kad mēs esam konstatējuši problēmas ar transakcijām. 
   Saziņai mēs izmantojam visas mūsu platformas (mājaslapu, kiosku (termināli), mobilo aplikāciju u.c.). 
   Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums  sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju par Mans Rimi lojalitātes programmu (piemēram, par izmaiņām sistēmā, noteikumos, par šo privātuma politiku, par Jūsu Mans Rimi kartes bloķēšanu, pasākumu reģistrācijas apstiprinājumu sūtīšanai, kad esat izrādījis vēlmi tajos piedalīties, informēšanai par laimestu loterijā u.c.), mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.

    


   Personas datu kategorijas
   Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds

   Mans Rimi kartes numurs

   Kontaktinformācija – e-pasts vai mobilā tālruņa numurs

   Priekšrocības

   Uzkrātā Mans Rimi naudas summa

   Pieprasījumi

   Reģistrācijas dati, kad Jūs piekļūstat savam Mans Rimi profilam, veicat izmaiņas datos vai veicat citas darbības saistībā ar Mans Rimilojalitātes programmu

   Mūsu un Jūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu klientiem vislabāko pieredzi Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

    

  • Identifikācija

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar attiecīgās Mans Rimi kartes lietotāju tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, ja Jūs sazināties ar mums,piedalāties pasākumā vai loterijā.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, kas mums jau ir  par Jums

   Vārds

   Mans Rimi kartes numurs

   Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

   Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

   Informācija par vietu, kur Jūs lietojāt savu Mans Rimi karti

   Mūsu likumīgā interese un mūsu likumīgais pienākums identificēt personas Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

    

  • Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības, piemēram, ieguvumus vārda dienās, dzimšanas dienās, dalību speciālajos klubos (piemēram, bērnu klubs, vīna klubs), ielūgumus uz speciālajiem pasākumiem; mēs apstrādājam personas datus, kas ir nepieciešami tikai konkrētajai priekšrocībai.
   Ja saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds

   Mans Rimi kartes numurs

   Priekšrocības

   Dzimšanas datums

   Dzimums

   Pilsēta

   Pasta indekss

   Jūsu bērna vārds

   Jūsu bērna dzimšanas datums

   Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

   Informācija par vietām, kur lietojāt savu Mans Rimi karti

   Apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Jums Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

   Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs ar  speciāliem algoritmiem, analizējam Jūsu sniegtos personas datus un Jūsu iepirkšanās transakcijas. Mūsu veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz Jums. 
   Piemēram, piešķirot Jūsu Mans Rimi kartei attiecīgo Mans Rimi naudu, mēs balstāmies uz aprēķinu, kas ņem vērā Jūsu transakcijas summu un iegādātās preces.
   Savukārt, pamatojoties uz Jūsu ievadīto dzimšanas datumu, mēs nosakām, kad mūsu ieviestās dzimšanas dienas priekšrocības ir Jums piemērojamas. 
   Ja nevēlaties būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, Jūs nevarat piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā.

  • Tiešais mārketings

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu Jums personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz Jūsu izvēlētajiem saziņas kanāliem: vēstules, īsziņas, e-pasts, sociālie tīkli. 
   Lūdzu, ņemiet vērā, ja izvēlaties saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu palīdzību, mēs izmantosim Jūsu mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds

   E-pasts

   Mobilā tālruņa numurs

   Sociālais tīkls

   Mājas adrese

   Personas dati, kas norādīti sadaļā “Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana”

   Jūsu piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu.

    

  • Loterijas

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.
   Lūdzu esiet informēts, ka , paužot vēlmi piedalīties loterijās, Jūs piekrītat, ka Jūsu Mans Rimi karte tiks iekļauta mūsu un mūsu piegādātāja organizētajās automātiskajās loterijās bez papildu paziņojuma Jums. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tā netiks izsniegta.
   Lasiet vairāk par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs piedalāties loterijās, šeit (saite).

  • Statistiskie un tirgus izpētes nolūki

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai  uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt Jūs kā konkrētu personu.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Dzimšanas datums

   Dzimums

   Pilsēta

   Pasta indekss

   Priekšrocības

   Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

   Informācija par vietām, kur lietojāt savu Mans Rimi karti

   Datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu likumīgo interesi, sastādot ziņojumus, lai  pārraudzītu un izvērtētu mūsu pakalpojumus. Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

 • No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

   No Jums

   Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad reģistrējaties kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks, sazinoties  ar mums, izmantojot Mans Rimi karti vai mūsu platformas.

 • Personas datu izpaušana
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam  nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

   Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties Mans Rimi lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā. 
   Ja neesat izmantojis Jūsu  Mans Rimi karti 1 (vienu) nepārtrauktu gadu, pēc 1 (viena) gada perioda Jūsu Mans Rimi karte tiks bloķēta, un Jūsu sniegtie personas dati tiks nekavējoties dzēsti (Jūs saņemsiet attiecīgo paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš).
   Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

 • Jūsu tiesības

   Tiesību akti  datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Jūs varat ielogoties Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) jebkurā laikā, lai redzētu konkrētu informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, Jūsu uzkrāto Mans Rimi naudu, Jūsu personalizētos piedāvājumus u.c.

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt mums to izdarīt. Atsevišķu informāciju par sevi varat atjaunināt, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

  • Piekrišanas atsaukšana

   Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

  • Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

   Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

 • Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.
  • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Izdzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Apstrādes ierobežojums

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Datu pārnesamība

   Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

   Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
   SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029, 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
   Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas.